Spreekuur, telkens op dinsdag: 24 okt., 7 en 21 nov.Telkens van 14.00 en 15.30 uur.
Telefoon nr. 046-4512497.B.g.g. kunt u in dringende gevallen deken Merkx bellen: 046-4512275

Rouw en trouw
Vrijdag 15 september overleed Ben Scheffer in de leeftijd van 65 jaar. Tuddernderweg 307-A2
Zijn uitvaart vond plaats op woensdag 20 september vanuit onze parochiekerk.
Moge hij rusten in de vrede van de Heer

Zondag 3 september:
Bedevaart naar de basiliek O.L.V. van het H. Hart
In 1998 trokken we voor de 100ste keer. Dat was de laatste keer dat we in “groot formaat” begeleid door fanfare en schutterij trokken.

Herstel devotiekruis Aan het broek 51

1

2

3

  1. In 2006 werd de corpus hiervan gestolen (brons) en later werd ook nog het glas vernield.
  2. De beste timmerman uit de Dorpstraat werd ingezet om het devotiekruis te herstellen.
  3. Nu is het weer in oude glorie hersteld. Nu nog een klein bloemetje erbij als afronding!.

Een speld van verdienste.
Kermiszondag 17 september is het redelijk druk in onze parochiekerk.
Deken Merkx gaat voor in de eucharistie ter ere van Sint Lambertus, de patroon van onze schutterij.
Ellie Schmeitz-Maas heeft deze zondag zoals gebruikelijk gezorgd dat alles gereed is voor de Heilige Mis. Zelf is ze acoliet en ook dat is zoals gebruikelijk.
Ze kijkt een beetje vreemd op als ze mensen, familieleden, in de kerk ziet zitten die ze niet verwacht had.
Alles gaat gewoon zijn gang totdat de Heilige Mis uit is.
Deken Merkx vraagt het kerkbestuur naar voren te komen en wendt zich tot de verraste Ellie. De deken memoreert dat Ellie al meer dan 25 jaar dienstbaar is aan de kerk van Broeksittard als kosteres en acoliet. Voorwaar een prestatie.
Als waardering voor deze diensten wordt Elly de speld van verdiensten van het dekenaat Sittard toegekend, begeleid door een oorkonde en een mooi boeket bloemen.

Na afloop van de dienst konden de mensen haar op de pastorie feliciteren waarvan druk gebruik werd gemaakt. Een kopje koffie en een stukje vlaai hoorde er natuurlijk bij.

 

 

 

 Ellie, dik verdiend,

van harte proficiat